მერი ვაშაკიძე

სამუშაო გამოცდილება:
1974 – 1997წწ. - გეოფიზიკური ექსპედიცია, ინჟინერ გეოფიზიკოსი
2001 წ.– დღემდე; კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის კოორდინატორი
2002 წ-დან დღემდე - ,,თერაპიის სახლის“ უფროსი ექთანი,
2004 წ-დან დღემდე - საექთნო კოლეჯის პრაქტიკული კურსის პეგაგოგი. გადასამზადებელი კურსის ტრენერი,
2009-2010 წწ. - პროექტის ,,შინმოვლის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში“ კოორდინატორი
2010-2015 წ. - პროექტის ,,შინმოვლის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში“, სერვისის მენეჯერი
2013 წლიდან დღემდე - „საქართველოს უნივერსიტეტში“ საექთნო საბკალავრო ფაკულტეტზე მენტორი - ავადმყოფის მოვლის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში
2016 წ. - განათლების ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი - პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დარგის ფასილიტატორი.

განათლება:
1974 – 1980 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტის გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი
1998 – 2001 წწ. - ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე კვალიფიკაციები
2004წ - გერმანია. ქ. ჰერდეკე, Gemeinnütziger Verain für Sozialeinrichtugen Herdeke e.V სტაჟირება შინმოვლის სამსახურში, ავადმყოფის მოვლა
2004 წ. - გერმანია. Qქ. Hერდეკე, საზოგადოებრივი საავადმყოფოში(Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke)- სტაჟირება ზურგისტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში, ექთნის საქმე
2007 წ. - გერმანია. Qქ. Hერდეკე, საზოგადოებრივი საავადმყოფოში Gemeinschaftskrankenhaus Herdeke სტაჟირება ნევროლოგიურ და ადრეული რეაბილიტაციის განყოფილებაში მოვლის სფეროში, სამკურნალო, ვარჯიშში და ერგოთერაპიაში
2007 წ. - გერმანია. Qქ. Hჰერდეკე Dörthe –Krause-Institut სასწავლო კურსი-სტაჟირება: სასწავლო გეგმის ასპექტები და სწავლების ორგანოზაცია, სასწავლო ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.

ტრენინგები, სერთიფიკატები:
2013 წ. -ß ჯანდაცვის სამინისტროში გადაეცა მადლობის სიგელი, საქართველოს ექთანთა ასოციაციისაგან, ,,საქართველოში საექთნო პროფესიის განვითარებაში აქტიური მონაწილეობისათვის“
2014წ. - ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. ხარისხის მართვა
2006წ. - ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. Gგენდერიული მიდგომის
2006წ. - ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი. ტრენერების ტრენინგი
2006წ. - Grundkurs Zertifikat კინესთეტიკა ავადმყოფის მოვლაში, საბაზისო კურსი
2005წ. - რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში (გერმანელი რეაბილიტოლოგების მიერ)
2003წ. - საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.