ხათუნა ბურდული

ხათუნა დაიბადა 1963 წლის 28 სექტემბერს, ქ. თბილისში. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის მე-100 საშუალო სკოლა. 1988 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. აქვს 35 წლის სამედიცინო სტაჟი, აქედან 27 წელი ექიმი-გინელოგოს სპეციალობით. აქვს სახელმწიფო სერთიფიკატი მეან-გინეკოლგის და პერინატალურ მედიცინაში, ჯანდაცვის ორგანიზაციასა და მართვაში. გავლილი აქვს ხანგრძლივი კვალიფიკაციები და ტრენინგები ძირითად და მოსაზღვრე სპეციალობებში. ხშირად მონაწილეობს სამედიცინო კონფერენციებში. არის ანთროპოსოფიული მედიცინის სემინარების მონაწილე.
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.