თამარ კანთელაძე

სამუშაო გამოცდილება:
2001 წლიდან დღემდე - ა(ა)იპ -,,ადამიანი და ბუნებასთან არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ექთანი-რეაბილიტოლოგი, საზოგადოებრივი კოლეჯის პედაგოგი, გადასამზადებელი კურსის ტრენერი.

განათლება:
1998-2001 წწ. - ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე, 
2004-2006 წწ. - რიტმული მასაჟის კურსი. ქ. მოსკოვი.

კვალიფიკაციები:
2009 წელი გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სტაჟირება - GemeinSchaftskrankenhaus Herdeke - ზურგის ტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში.

ტრენინგები და სერთიფიკატები:
14.07.2003 – 01.08.2003 - საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში; 
17.09.2005 – 22.09.2005 - რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში;
07.06.2006 წ. კინესთეტიკა ავადმყოფის მოვლაში. საბაზისო კურსი; 
13.12.2006 – 15.12.2006 - ტრენერების ტრენინგი-ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი.

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.