ნინო მეშვილდიშვილი

სამუშაო გამოცდილება:
2001 წლიდან დღემდე - ა(ა)იპ -,,ადამიანი და ბუნებასთან არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ექთანი-რეაბილიტოლოგი,
2004 წლიდან დღემდე - საზოგადოებრივი კოლეჯის პედაგოგი, გადასამზადებელი კურსის ტრენერი.

განათლება:
1979-1983 წწ. - პოლოტექნიკური ინსტიტუტი; ორგანული სინთეზის ტექნოლოგიების სპეციალობით;
1998-2001 წწ. - ვ. ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე
2004-2006 წწ. - რიტმული მასაჟის კურსი. ქ. მოსკოვი.

კვალიფიკაციები:
2007 წელი - გერმანია. ქ. ჰერდეკე ,სტაჟირება - Gemeinnütziger Verain für Sozialenrichtugen Herdeke e.V - შინმოვლის სამსახურის ექთნის პოზიციაზე; გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სტაჟირება - GemeinSchaftskrankenhaus Herdeke - ზურგის ტვინის დაზიანებულთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში გერმანია. ქ. ჰერდეკე, სასწავლო კურსი-სტაჟირება - Dörthe – Krause- Institut - სასწავლო გეგმის ასპექტები და სწავლების ორგანიზაცია, სასწავლო ინსტიტუტის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.

ტრენინგები და სერთიფიკატები:
14.07.2003 – 01.08.2003 - საექთნო გადამზადების კურსი ავადმყოფის მოვლაში
17.09.2005 – 22.09.2005 - რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში;
13.12.2006 – 15.12.2006 - ტრენერების ტრენინგი-ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.