მანანა ბიძინაშვილი

განათლება, კვალიფიკაციები:

1976 წ. - თბილისის 99-ე საშ. სკოლა
1976-1977 წწ. - თბილისის 31-ე საავიაციო ქარხანა
1977-1980 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტი
1977-1983 წწ. -თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი
1984-1995 წწ. - გეოლოგიური სამმართველოს ცენტრალური ლაბორატორია
1999 წლიდან დღემდე - შპს „თერაპიის სახლი“ და აიპ „ადამიანი და ბუნება“

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.