ლალი ზაუტაშვილი

განათლება:
1976 – 1981 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი;
1987 – 1991 წწ. თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა;
1994 - 1997 წწ. ვილფრიდე ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, ექთნის საქმე (საქართველო, გერმანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით);
1995 – 1997 წწ. მარგარიტა ჰაუშკას სახ. რიტმული მასაჟის სკოლა (გერმანია);
2001 წ. ლიმფოლოგიისა და ლიმფის მანუალური დრენაჟის სრული კურსი (მოსკოვი, გერმანელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით);
2001 – 2009 წწ. მრავალი ხანმოკლე კურსი: შინმოვლის მსოფლიო მოდელები, რეაბილიტაცია ჰემიპლეგიის დროს, ბობათის კონცეპცია რეაბილიტაციაში და სხვა,მენეჯმენტში, ფინანსურ მენეჯმენტში და დაწესებულების მართვაში, პროექტის წერა, პროექტის მართვაში, ტრენერების აღზრდაში. 

სამუშაო გამოცდილება:
1980 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. ნ.კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის განყოფილება (ლაბორანტი);
1987 წ. თ ს უ ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ბოტანიკის კათედრა (უფრ. ლაბორანტი, პროფ. ასისტენტი);
1990 – 1992 ნ.კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის სამკურნალო მცენარეთა ლაბორატორია (ლაბორანტი);
1991 წლიდან დღემდე კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებულ სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში „თერაპიის სახლი“ სხვადასხვა თანამდებობაზე;
1995 წლიდან დღემდე კავშირის „ადამიანი და ბუნება“ გამგეობის წევრი (ხელმომწერზე პასუხისმგებელი);
1997 წლიდან დღემდე კავშირთან ,,ადამიანი და ბუნება“ არსებული ,,შინმოვლის სამსახურის“ ხელმძღვანელი;
1998 წლიდან დღემდე აიპ – ,,ადამიანი და ბუნება“ – საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი, კოლეჯის პედაგოგი შემდეგ დისციპლინებში – რიტმული მასაჟი, რიტმული შეზელვა, ბიოლოგია, ადამიანთმცოდნეობა.
1999 წლიდან დღემდე ანთროპოსოფიული მედიცინის სემინარის დოცენტი, დისციპლინა – გარეგანი ზემოქმედების საშუალებები ანთროფოსოფიულ მედიცინაში;
1998 – 2000 წწ. ევროკავშირის Tasis Lien პროექტის ხელმძღვანელი;
2000 – 2001 წწ. Soft Ware AG პროექტის ხელმძღვანელი;
2001 – 2008 წწ. Cordaid პროექტების ხელმძღვანელი;
2009 წ. შინმოვლის კოალიციის თანამშრომელი – მიმართულების კოორდინატორის და შინმოვლის ექსპერტის სტატუსით;
2011 –2013 წწ. საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული პროფესიულ სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის წევრი;
2012–2013 წწ. საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოც.უზრუნველყოფის სამინისტროსთან არსებული საექთნო საქმის განვითარების ეროვნული საბჭოს წევრი;
2013 წლიდან რიტმული მასაჟის მასწავლებელთა საერთაშორისო გაერთიანებაში საქართველოს წარმომადგენელი.
კვალიფიკაციები:
01.05.94 – 30.08.94. ქ. ჰერდეკეს (გერმანია) საზოგადოებრივ საავადმყოფოს სხვადასხვა განყოფილებაში დასავლეთ ევროპული მოვლის სტანდარტების გასაცნობი პრაქტიკა – ავადმყოფის მოვლა, რიტმული მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, სამკურნალო აბაზანები და ერგოთეაპია;
1995 – 2001 წწ. ყოველწლიური მონაწილეობა გოეთეანუმში მსოფლიო სამედიცინო კონფერენციაში, მოვლის ფორუმის წევრი და სიმსივნურ დაავადებათა მკურნალობას მიძღვნილი რეგულარული სემინარის მონაწილე;
2003 წ. (ორი თვე) ფიზიოთერაპევტის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მივლინება გერმანიაში: პრაქტიკული მუშაობა 5 კლინიკაში (ჰერდეკეს საზოგადოებრივ კლინიკაში, ფილდერშტადტის (შტუტგარდი) ფილდერკლინიკაში, უნტერლენგენჰადტის პარაცელსუსის კლინიკაში, რეკლინჰაუზენის სარეაბილიტაციო კლინიკაში, ოშელბრონის კლინიკაში.
2003 წ. მონაწილეობა ფიზიოთერაპევტთა მსოფლიო ყრილობაზე დორნახში (შვეიცარია);
1999 – 2008 წწ. შინმოვლასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ფორუმები: ბუდაპეშტში (ღია საზოგადოება), ბრატისლავაში (კორდაიდი), ბუქარესტში (კორდაიდი), სოფიაში (კარიტასი), კიშინიოვსა და ლვოვში (ასევე კორდაიდის ხელშეწყობით). 2007 წელს ჰააგაში ევროპარლამენტში ევროკავშირის ქვეყნების შინმოვლის სიმპოზიუმი;
2013 წელს მონაწილეობა ფიზიოთერაპევტთა მე–9 საერთაშორისო კონფერენციში (შვეიცარია);
2013 წელს მონაწილეობა რიტმული მასაჟის სემინარში (მიოშბერგი, შვეიცარია).
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.